Mandag - Fredag - 08:00 - 16:00

  • Tlf: 32 83 87 09
  •  info@thuneshansen.no

 

Fast protetikk 

Vi produserer alt innen fast protetikk, enten det er Norsk produsert eller importert protetikk. Det er også mulighet for å kombinere norsk med import, blant annet ved kombinasjons arbeider og implantater slik at produktene blir mer prisgunstige.

 

    Fast protetikk  Norsk protetikk  Levering
    Mk High precious inkl.gull*  2400,- 9
    Mk Semi precious inkl.gull* - 9
    Mk Non precious  1995,-** 9
    Monolittisk Zirconia 1995,- 9
    Morrison/innlegg eks.gull 1700,- 9
    Konus eks.gull  985,- 9
    Konus Non precious 1030,- 9
    Zirkonia per ledd 2295,- 9
    Implantatarbeid *på forespørsel 9
    E-max 2375,- 9
   Fargeanalyse  395,-  
     
 *Overstiger gullvekten kalkulert gjennomsnittsbruk (2 gram)
blir det tilleggsfakturert med dagens gullpris.
**Laserscannet modell m/kaldfrest eller lasersintret skjellet
(høy presisjon).
 

 

    Fast protetikk  Importert protetikk  Levering
    Mk High precious inkl.gull* 1590,- 13*
    Mk Semi precious inkl.gull* 1345,- 13
    Mk Non precious  955,- 13*
    Monolittisk Zirconia 1325,- 13
    Morrison/innlegg eks.gull 820,- 13*
    Konus eks.gull 590,- 13
    Konus Non precious 590,- 13*
    Zirkonia per ledd 1450,- 13
    E-max  1450,-   13*
    Implantatarbeid *på forespørsel  
    
*Overstiger gullvekten kalkulert gjennomsnittsbruk (2 gram)
blir det tilleggsfakturert med dagens gullpris.
**Laserscannet modell m/kaldfrest eller lasersintret skjellet
(høy presisjon).
 
Avtagbar protetikk

I avtagbar protetikk har vi mange muligheter for å kombinere norsk og importert protetikk. 

Mer info og priser Avtagbar...

Fast protetikk

Vi produserer alt innen fast protetikk, enten det er Norsk produsert eller importert protetikk.

Mer info og priser Fast protetikk

Ortodonti

Thunes og Hansen lager per dags dato ikke alle ortodontiske arbeider i Norge. Vi har valgt at de fleste produktene blir laget gjennom vår importavdeling.

Mer info og priser Ortodonti

Reparasjon av proteser

For å avlaste deres tannlegeteam best mulig, holder vi åpent for deres pasienter ved frakturerte proteser og lignende. Gjennom vår budtjeneste har vi mulighet til raskt å hjelpe der det er behov for at vi henter protesen.

Mer info og priser Reparasjon av...